A New Prophecy Comes A Week After Madam Boss Sponsors A Couples Wedding

This is getting dark...

By  | Dec 20, 2020, 07:56 AM  | Madam Boss  | Drama

Post main image
It seems Madam Boss isn't far from controversy these days. For one issue or the other, she's staying in the media. Sometimes the news is good and at other times not so much. It seems like there a mini battle of prophets going on as far as Madam Boss' fate is concerned.

Read more: Passion Java Visits Kenneth Kaunda

Ba Tea the prophet who famously predicted the circumstances of Genius "Ginimbi" Kadungure's is back with the news that will make Madam Boss especially happy.

Read more: Peter Ndlovu's Baby Mama Tells All

Ba Tea is overturning, maybe even rubbishing a prophecy by Madzibaba Skyneg that said something horrible would happen to Madam Boss on December 29th. In his latest post, Ba Tea wrote:

"Madam Boss on Tuesday 29 December 2020 vanenge varipo ende paNew Year vanenge varipo the next 11days vanenge varipo. Tiri kuda kuona kuti ndiani anonyatsoona nekuda kwaMwari vanotopona."

A weeks ago the man of God, Madzibaba Skyneg took to Facebook to share a prophecy involving Tyra Chikocho who is popularly known as Madam Boss and her family. Madzibaba Skyneg is a white cloth prophet of the well known Mapostori sect and his message was chilling to one of Zimbabwe's top female celebrities. The message came after another prophecy from a pastor based in South Africa that was making rounds on social media about a Zimbabwean entertainer that may die before 2020 ends.

Here is the full prophecy on Madamboss by Madzibaba Skyneg:
"Mangwanani akanaka varanda vashe, nemutsa. Svondo rapera iri ndakanzwa mumwe muporofita aiti arikoneswa nedenga paine 1 female celebrity or actress achapindana nenjodzi munguva irikutevera iyi. Ini ndikati kana chirichokwadi ndine nharo nazvo ndoda kubvunza iye mwari wacho kana ndakatumwa naye kuzobata basa rake hazvingaitike ndisingazive hazviite. Nhasi uno ndaratidzwa zvose sezvazviri asi ndanzi na ishe nokuda kokuzvitutumadza kwake murandakadzi uyu kunyangwe ukamunyeurira haambokupindure asi ndangoti ndikuzivisei vanhu mugare mazviziva kune vanomufarira vese munamatirewo Amai vanozviti Tyra or madam boss handidi mari yake, handidi pfuma yake sezvaachagona kufungidzira kuti ndozvandirikuda. Asi 28 December kana muine rwendo rwamuchaita seMhuri ndapota zvirinani tangai mabatwa musoro, because if you ask anyone who sees in the spirit, will see what I’m seeing right now. Ndatopedza shamwari dzake garai mamuudza musikana uyu kuti panenge pachipembera vamwe vachifarira gore idzva vamwe vachange vakasunga mazambia vakasuwa."

Madamboss initially shared a screenshot of the prophecy on her Instagram tagging the likes of Passion Java, Lily Java and other pastors to pray for her. She reaffirmed her belief in God and stated that he wouldn't let her die. On a different note, there's a feel-good story involving the comedian. A few weeks ago a couple was mocked on social media when photos of the day of their lobola proceedings went viral. It so much so that Madam Boss decided to step in and arrange a ‘Perfect Wedding’ for the couple.

Allan Zisani went to pay lobola to Primrose Ottilia Mugwagwa’s family sometime this year. Social media users had nothing but vile and degrading comments over their outfits and this drove Madam Boss to step in. 

“I was touched by negative comments that accompanied some photographs of this couple which circulated on social media,” said Madam Boss.

“I downloaded the photographs and posted them on my Facebook page hoping to locate them but at the same time, I did not believe they were Zimbabweans. Within an hour of my post, one of my followers sent the contact number of Allan and I realised that they were our country fellows.

“Primrose and Allan vakanditsanangurira kuomerwa pakubatanidza zvinhu zuva rekuroora uye kuti vakanga vasina tairro yekuchata sezvo vakanga vasina mari. I was touched by their story and decided to use my influence in looking for support and was shocked by the response, love and interest shown by Madam Boss followers.

“Wedding services providers came on board pledging to provide their services for free and this included wedding rings. Mai Jere, Shingirayi shocked me by pledging to cover catering services considering the amount of money needed in buying food.

“Ndakatya nazvo ndikatenda rudo rwakadaro ndikaona kuti uyu ndiMwari chete ada kusimudza vana vake kubva muguruva,” said Madmaboss.
Mugwagwa and Zisani families thanked Madam Boss and Mai Jere for spearheading the support for the wedding, which was graced by several celebrities
Read more